Historische Wandeling - Voor Museum of the Image

  • Algemeen

In het gebouw, waarin sinds 2008 Museum of the Image gevestigd is, zat al voor 1246 een gasthuis. Dit gasthuis stond voor 1530 buiten de stadsmuren van Breda en daarna binnen de stadsmuren. De mensen die kwamen te wonen in het Gasthuis moesten hiervoor flink wat geld betalen. Zover hun gezondheid dat toeliet moesten ze werken in de eigen bakkerij, brouwerij of groentetuin om in hun onderhoud te voorzien. Het gebouw heette de Beyerd, wat ziekenzaal, gemeenschappelijke eetzaal in een gasthuis betekent. Het gebouw was dus oorspronkelijk een gasthuis waar zieken en armen werden verzorgd. Later werd het een pesthuis, een gekkenhuis (dolhuis) en tot 1955 heeft het pand dienst gedaan als Oude Mannenhuis. 

Hoe gebruik ik deze website?
Ontdek

Starten? Klik op de knop "Ontdek".

Draai

Klik en sleep om rond te kijken.

Klik

Volgende foto? Klik op het rondje.

Ik snap het